Voorwoord


Als makers van dit profielwerkstuk willen we graag uitleggen waarom we voor het onderwerp penalty's hebben gekozen. Allereerst zijn we alle drie erg geïnteresseerd in het onderwerp. Het is een onderdeel van voetbal wat bijna nooit ter sprake komt, omdat penalty's relatief weinig voorkomen in deze sport. Wij wilden hier graag een verandering in brengen. Zeker met het WK in aanzicht waarbij penalty's een grote rol kunnen spelen, wilden we onderzoeken hoe de spelers die penalty's het best kunnen gaan nemen. Verder is dit onderwerp een mooie combinatie tussen Natuurkunde en Informatica, vakken die ons zeer interesseren. Informatica vanwege het computermodel dat we hebben gemaakt om tot onze resultaten te komen en natuurkunde hebben we nodig gehad om variabelen en waardes in het model uit te rekenen.

We willen graag een aantal mensen bedanken die ons hebben geholpen bij het maken van ons profielwerkstuk. Allereerst Niels Kok, inspanningsfysioloog bij de jeugd van AZ, die we konden raadplegen om in contact te komen met de spelers van AZ. Die spelers waren Nick Olij, keeper van AZ onder 19 en Donny van Iperen, verdediger van AZ onder 19. Zonder hun hulp hadden we dit profielwerkstuk niet kunnen voltooien. Tot slot willen we mnr. Sai-a-Tjin bedanken voor de begeleiding bij ons profielwerkstuk.